Viltforvaltning.no

Hjort og hjortejakt  /  Elg og elgjakt   /  Villrein og villreinjakt   /  Rovdyr  /  Rovfugler  /  Småvilt og småviltjakt
line decor
 

Annonser... 

Jeger hund og våpenVillreinen.noNaturephoto.noFlått og flue 

 
 
 
Nyheter  
   
Hjort Elg
   
Villrein Rovdyr
   
Rovfugl Småvilt
 

Nyhetssøk

Viltforvaltning.no har det beste nyhetssøket på enkeltarter av småvilt, storvilt og fredet vilt.


Konsulentoppdrag
Viltforvaltning.no tilbyr konsulentoppdrag innen hjort, villrein og elgforvaltning. Typiske oppgaver er verdivurdering av rettigheter, og utarbeidelse av bestands- og avskytingsplaner for jaktvald og kommuner.

Jegerprøven
Norges Jeger og Fiskeforbund har laget en flott treningsportal om jegerprøven som du kan åpne ved å trykke på bildet under. Du kan også sjekke deg selv i temaene artslære, lover eller jakthunder (Husk å slå av poppup blokereren)

Dyrespor
Luster kommune har lagt ut tegninger og beskrivelse av ulike rovdyrspor.
Gaupespor på Hafslofjellet

Prøv å skyte rådyr...
Sjekk om du sikter riktig hos det Danske Jegerforbundet (trykk bildet under) eller hos det Svenske Jegerforbundet.


Hør gaupe og ulv
Siden de5stora.com har lagt ut lydspor av gaupe og ulv (lydsporet er nederst på sida).

Hjorten i Luster

Vi har i fire år brukt sett - hjort skjema i Luster med registrering av slaktevekter. I 2006 hadde vi også innsamling av framtenner til de skutte dyra for å finne snittvekt per årgang og aldersfordelinga i bestanden. Statistikk for de ulike åra ligger her: 2008, 2007, 2006, 2005, 2004